GAS


Godrie Allround Styling


home  

Theorie Der Kunsten

blok1 - blok2 - blok3

Cultuur van het moderne
In de eerste helft van de 20ste eeuw

Behandeld zijn:
Tendensen kunstfilosofie, kunst- en cultuurfilosofen;
Massacultuur.

Opdracht:
Doe onderzoek naar het discours binnen het vakgebied van je keuze. Stel jezelf daarbinnen een vraag waarmee je het gebied inkadert. Schrijf daarna een betoog waarin je visie duidelijk wordt. Gebaseerd op theoretische en filosofische bronnen.

Titel onderzoek:
"Mode bepaalt onze identiteit niet, wij drukken onze identiteit uit met mode"

Downloads: