GAS


Godrie Allround Styling


home  

Stage

Bijgevoegd zijn het stagewerkplan, reflecties en beoordelingen van zowel de hoofd- als afstudeerfase.
Toegevoegd zijn verder:
een observatieformulier uit de hoofdfase van een basis/kaderklas;
tussentijdse beoordeling Havo 5 examenwerkstuk;
lesvoorbereiding VWO 5;
Lesvoorbereidingen.

Downloads

Les voorbereiding
Stagewerkplan
Reflecties
Beoordelingen