GAS


Godrie Allround Styling


home  

Kunst Algemeen

blok1 - blok2 - blok3

Massacultuur
En Postmodernisme

Muziek, Beeldende Kunst, Theater en Dans in de periode vanaf 1950 (massacultuur en postmodernisme). Interdisciplinaire aanpak en nieuwe media.

Opdracht werkcollege:
  • Vanuit een Algemene Inleiding, het werkcollege en de 6 invalshoeken gekoppeld aan de vier hoorcolleges:
    Blog, Website, Tumblr ...etc. maken over massacultuur en postmodernisme (in viertallen);
  • Schriftelijk tentamen na werkcollege 2.

Downloads: