GAS


Godrie Allround Styling


home  

Kunst Algemeen

blok1 - blok2 - blok3

Cultuur van het hof
In de 16de en 17de eeuw

Muziek, Beeldende Kunst, Theater en Dans aan het Italiaanse Hof in de zestiende eeuw en aan het Franse Hof in de zeventiende eeuw.

Opdracht werkcollege:
  • Vanuit een Algemene Inleiding, het werkcollege en vier hoorcolleges: Schema maken aan de hand van de specificaties van het onderwerp (in tweetallen);
  • Toets voor VWO 5 bedenken en uitwerken aan de hand van de 4 kunstdisciplines (de hoorcolleges) en de 6 invalshoeken (in viertallen);
  • Schriftelijk tentamen na werkcollege 2.

Downloads: